Om kns

OM KNS

Kontaktinformasjon

Kongelig Norsk Seilforening
Generalsekretær: 
Anders Kristensen
Huk Aveny 1
0287 Oslo
Telefon: 23 27 56 00
E-post: info@kns.no 
KNS Seilsportsenter Ulabrand
Daglig leder: 
Geir Dahl Andersen
Hensengveien 31
0287 Oslo
Telefon: 916 01 352
E-post: geir@kns.no 
Dronningen Selskapslokaler
Ansvarlig:
Trine Kristiansen
Huk Aveny 1
0287 Oslo
Telefon: 911 31 835
E-post: dronningen@kns.no
KNS Havnekontor
Havnesjef: 
Einar Galtung Døsvig
Huk Aveny 1
0287 Oslo
Telefon: 934 08 820
E-post: einar@kns.no

Sekretariatet

KNS har en fast ansatt ledelse og stab som dekker foreningens virkeområder og daglige drift. Du finner oss  i sekretariatet i Huk Aveny 1 og på KNS Seilsportsenter Ulabrand.

Anders Kristensen

Generalsekretær

anders@kns.no - 414 64 870

Einar Galtung Døsvig

Havnesjef

einar@kns.no - 934 08 820

Vibeke Linderoth Grenness

Medlem/Sponsor og bærekraftansvarlig

vibeke@kns.no - 958 21 907

Karl Kjørstad

Regattaansvarlig

karl@kns.no - 934 30 356

Geir Dahl Andersen

Leder av KNS Seilsportsenteret

geir@kns.no - 916 01 352

Per Børstein

Økonomiansvarlig

per.borstein@kns.no - 926 03 512

Lene Johansen

Kursansvarlig

lene@kns.no - 934 84 380

Christian Ruscetta

Redaktør Seilas / Content Manager

christian@kns.no - 928 32 338

Cathrine Gjerpen Størmer

Branding- og kommunikasjonsansvarlig

cathrine@kns.no - 928 88 403

Camille Guillaume

ansvarlig for færderseilasen

Laget av Kompani Kvam