Kontaktinformasjon

Kongelig Norsk Seilforening
Generalsekretær: 
Anders Kristensen
Huk Aveny 10287 Oslo
Telefon: 23 27 56 00
E-post: info@kns.no 
KNS Seilsportsenter Ulabrand
Daglig leder: 
Geir Dahl Andersen
Hensengveien 310287 Oslo
Telefon: 916 01 352
E-post: geir@kns.no 
Dronningen Selskapslokaler
Ansvarlig:
Trine Kristiansen
Huk Aveny 10287 Oslo
Telefon: 911 31 835
E-post: dronningen@kns.no
KNS Havnekontor
Havnesjef: 
Einar Døsvig Galtung
Huk Aveny 10287 Oslo
Telefon: 934 08 820
E-post: einar@kns.no

Sekretariatet

KNS har en fast ansatt ledelse og stab som dekker foreningens virkeområder og daglige drift. Du finner oss  i sekretariatet i Huk Aveny 1 og på KNS Seilsportsenter Ulabrand.

Anders Kristensen – Generalsekretær
anders@kns.no, tlf. 414 64 870

Einar Galtung Døsvig – Havnesjef
eirnar@kns.no, tlf. 934 08 820

Vibeke Linderoth Grenness – Medlems-, og sponsor- og bærekraftansvarlig
vibeke@kns.no, tlf. 958 21 907

Karl Kjørstad – Regattaansvarlig
karl@kns.no, tlf. 934 30 356

Geir Dahl Andersen -Leder av KNS Seilsportsenteret
geir@kns.no, tlf 916 01 352

Per Børstein – Økonomiansvarlig
per.borstein@kns.no, tlf. 926 03 512

Lene Johansen – Kursansvarlig
lene@kns.no, tlf. 934 84 380

Christian Ruscetta – Redaktør Seilas / Content Manager
christian@kns.no, tlf. 928 32 338

Cathrine Gjerpen Størmer – Branding- og kommunikasjonsansvarlig
cathrine@kns.no, tlf. 928 88 403

Scroll Up

KONTAKT OSS

Laget av Kompani Kvam