H.M. Kongens Serieseilaser

Den populære regattaen gjennomføres denne uka, akkurat slik den har blitt hvert år siden 1919, med noen unntak.

I 1918 fikk H.K.H. Kronprins Olav sin første seilbåt som 15-åring. Året etter innstiftet hans far, Kong Haakon VII, en seilas som skulle bli en av seilerhistoriens lengste tradisjoner. Siden 1919 er H.M. Kongens Serieseilaser blitt arrangert hvert år, unntatt i krigsårene 1940-1945, og under koronapandemien i 2020. Regattaen har dermed blitt arrangert av tre kongegenerasjoner – Kong Haakon, Kong Olav og Kong Harald – hele 96 ganger.

Kong Haakon – en sjøens mann

Norges nyvalgte konge viste allerede fra sin tiltredelse i 1905 en stor interesse for seilsporten, slik hans forgjenger, unionskongen Oskar II, hadde gjort. Kong Haakon ble medlem i KNS, og i Kongelig Resolusjon fikk vi beholde splittflagget. Kongen var utdannet sjøoffiser i Den danske marine.
I 1919 gikk seilasen kun i 22 kvm, med starter i to klasser; senior med 17 deltagere og junior med åtte deltagere. Kronprins Olav deltok med sin «Teddy» i junior og ble nummer fem. Året etter ble flere båtklasser invitert, og siden har et stort antall båttyper fått delta. Vi finner båtklasser som har vært populære i sin tid, slik at utgående klasser har forsvunnet og nye kommet til; 6mR, 19 1/2 kvm, 22kvm «gammel» og 22 kvm nordisk, IOD, Drake, 5,5mR, 12 ½ kvm, Knarr, Soling H-båt, Yngling, Melges, IF, 11MOD, Express og Snipe.

Kongesjaluppen K/B “Stjernen” er fast startbåt under regattaen, med H.M. Kongen selv som regattasjef

Kongene og Stjernen

Det er Kongen som inviterer til seilasen, og antallet klasser har de fleste år vært seks. For at en invitert klasse skal få starte, må minst seks båter være påmeldt. Seilasene går over tre hverdager i slutten av august med start etter kl. 17. Det er kun én start hver dag, og løpene bestemmes hver dag avhengig av vindretning og styrke. Inntil for 15 år siden var starten ved Bygdøynes, men ble så flyttet til sundet mellom Nakholmen og Lindøya for ikke å sjenere fergetrafikken inn mot Rådhuset. Løpene legges rundt faste sjømerker og utlagte bøyer i Bunnefjorden. Kongens motorbåt K/B Stjernen, med Kongen som regattasjef, er startbåt. Bemanningen for øvrig består av 4-5 KNS-medlemmer og Stjernens faste besetning.

H.M. Kongens Serieseilaser har vært arrangert i godt over 100 år

Premieutdeling i klubben

Premieutdelingen foregår etter den siste seilasen, og holdes vanligvis i på “Dronningen”. Etter noen velvalgte ord om seilasene sett fra startbåten, foretar Kongen selv utdelingen. Det hele i en ganske uformell og meget hyggelig atmosfære. Med tre dagspremier i hver klasse og sammenlagtpremier blir det mange hender å trykke. I god tradisjon lar gjerne rormennene sine mannskaper få gå frem og ta imot dagspremiene. Kongen avslutter det hele med å utbringe et seilerhurra for premievinnerne.
Kronprins Olav var selvsagt deltager i mange år. Daværende Prins Harald deltok for første gang som mannskap ombord i en IOD i 1946, kun åtte år gammel. Det ble naturligvis mange serieseilaser for ham også inntil han ble konge.
Etter seilasene i 1952 medelte Kong Haakon at han følte det riktig å legge inn årene. For alle seilere var det en stor glede da Kronprins Olav overtok stafettpinnen. Seilasen ble således i noen år H.K.H. Kronprinsens Serieseilaser.

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam