Kronikk: Refleksjoner over Olympic vision og fremtiden

Av Anders Kristensen
generalsekretær i KNS

Ungdoms-OL i Dakar i 2026 er spennende, for det blir en ren brettregatta. Jeg tror imidlertid ikke man skal legge så mye i det, og tolke for mye inn i fremtidens seiling, men likevel litt. Dakar-prosjektet er et kjempe-prestigeprosjekt for IOC, og meget viktig for den olympiske komitéen av strategiske årsaker. Alle idretter kommer til å gå på kompromiss, fordi fasiliteter og infrastruktur ikke er i nærheten av kunne tilfredsstille moderne krav. Med andre ord; hvis ikke det hadde vært fordi det var i Afrika, ville ikke Dakar-budet noen gang blitt akseptert. Alastair Fox (World Sailing) presenterte mulighetene i Dakar under årsmøtet i World Sailing, og de var i praksis ikke eksisterende. Der er ingen havn og nesten ingen muligheter for å frakte en container ned på stranden. Alt må derfor i praksis kunne organiseres i et telt og med jetski, og det utelukker så og si alt utstyr utenom brett.

IOC verdsetter at World Sailing er villig til å gå så mye på kompromiss for å imøtekomme arrangørene. Det er også viktig å påpeke at det bebudes, fra både World Sailing og IOC sin side, at ungdoms-OL i 2026 på ingen måte blir førende for fremtidige olympiader. Det blir IQFoil og Kite med all sannsynlighet, men det er ikke 100% avklart. Det ble diskutert om Wingfoil skulle bli alternativ til Kite, men det ble kraftig frarådet, faktisk også av klasseklubben selv. For det første er det ikke vind nok i området, og for det andre er ikke klassen eller utstyr der hvor man kan snakke om å arrangere internasjonale regattaer. Utstyret er meget forskjellig, det kommer hele tiden noe nytt, og det er ikke særlig utbredt internasjonalt, utenom de største og rikeste land. Det siste var litt overraskende.

Foreløpig bør man se på Wingfoil som et brett mange aktive jolle- og brettseilere har med i tillegg, med tanke på gøy og moro. Det er likevel interessant at alle idretter blir redusert på antall deltagere. Seilingen blir eksempelvis redusert til 96 deltagere, fordelt på to klasser à 24 deltagere, med jente/gutt i hver klasse. Det er ned fra tre klasser og 128 deltagere. Det blir diskutert om man skal redusere i kiteklassen, og øke i IQFoil, fordi det er urealistisk å se 24 nasjoner representert i Kite, ikke minst blant jentene. Et alternativ som vil være helt nytt, er at det åpnes for flere deltagere fra samme nasjon.

– Det kommer antagelig til bli seilt i mye mindre felt, med korte og mange løp, ála det man ser i ligaseilingen.

Anders Kristensen

Det mest interessante er i virkeligheten behovet og kravet fra IOC om å forenkle sporten, og redusere antall deltagere – ikke bare innen seilingen – med tanke på å gjøre den mer bærekraftig. Det er nettopp her ungdoms-OL i Dakar er nært forbundet med den olympiske visjon. Derfor blir fremtidens seiling markant annerledes, og hvor ordene fra IOC om ”change or be changed” er meget interessante, og noe vi skal se opp for.

Bærekraftig fremtid

Bærekraft er ikke bare et spørsmål om klima og miljø, men også i stor grad et spørsmål om tid og økonomi. Bærekraft betyr i sportssammenheng konkurranse på like vilkår. Vi ligger bra an i dag, men utviklingen går fort, og hvis ikke det tas tak vil de store nasjonene dominere fremtiden. Måten vi gjennomfører, ikke bare OL-seilingen, men også ungdomsseilingen på, er ikke bærekraftig, og jeg tror det er store forandringer på gang. Bare at de mange strategiske diskusjonene som ble gjennomført i årsmøtet ofte skjedde i lukkede møter, sier jo at det ikke bare var størrelsen på fokken i 470`er som ble diskutert. Jeg tror – eller er ganske sikker på – at vi går i retning av at man ikke har med eget utstyr på regatta, men at dette stilles til disposisjon av arrangøren. Det kommer antagelig til bli seilt i mye mindre felt, med korte og mange løp, ála det man ser i ligaseilingen. Jeg tror også der kommer meget store begrensninger, kanskje til og med forbud, mot å ha trenere på vannet i coachbåter. Det vil sannsynligvis være noen baser i hele verden som har utstyret, og som kommer til å arrangere disse regattaene. Det betyr at hele det gigantiske flyttesirkuset man ser hver dag året rundt, både lokalt og internasjonalt, kommer å forsvinne.

Det får også den konsekvens at man for eksempel kan skape en stabil World Cup som er etterspurt både av IOC og World Sailing. Hvis vi tar dette ned på lokalt og nasjonalnivå, vil det forandre hele måten vi arrangerer regatta på, og stille andre krav til arrangører, klubber, og ikke minst seilere. Selvfølgelig er det mulig. I gamle dager var det normalt med regattaer over én dag, og ikke en hel helg. Kanskje det nye er nettopp tilbake til det. Vi må huske på at tid er en viktig del i å bli bærekraftige.

Der er også muligheter i dette, og jeg tror det er viktig at vi kommer på banen allerede nå. De som er sist ute taper som regel. Vi kan like gjerne begynne når vi skal arrangere neste lag-NM i optimist. Vi kan fint seile i våre plast-optimist joller vi bruker til nybegynnere, de er riktignok ikke beregnet for regatta i internasjonal sammenheng, men de er helt like. Det kan også gå uten trenere og foreldre på vannet i følgebåt, men det viktigste er at det faktisk er mulig for hele klubben å reise med tog til NM. Der blir helt sikkert en diskusjon om at man skal kunne ha med sin egen rigg osv. Dette er noen av de kompromissene vi er nødt til å inngå, og som fremtidens seiler skal lære å håndtere. Og til alle oss konservative seilere, for vi seilere er jo glad i det bestående: Change or be changed.

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam