Samfunnsansvar

KNS samarbeider med tre veldedige organisasjoner

«Hjerterom på havet» er et samarbeid mellom Vindskift og KNS som har pågått i flere år, og som vi er utrolig stolte av. Med alle sine frivillige legger Vindskift til rette for, og gjennomfører, arrangement og seilturer der barn og ungdom får muligheten for å oppleve seiling, med målsetning om integrering og inkludering.

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som læringsverktøy for å bedre barns hverdag i utviklingsland. Right To Play har utviklet en unik metode hvor de gjennom lek beskytter, utdanner og styrker barns muligheter for en bedre fremtid.

KNS ønsker sammen med Aktiv mot kreft å skape et annerledes pusterom enn de som finnes på sykehusene rundt om i Norge i dag. Dette vil være et tilbud for kreftpasienter, men også for dem som ønsker å ta med familien på sjøen for å kunne gjøre noe sammen i en ellers vanskelig hverdag.

Profilering på J/80 båter
KNS har i dag tre J/80 båter. Den ene er profilert med Aktiv mot kreft, den andre med Vindskift og den tredje og sist nyanskaffede J/80 båten har nå blitt profilert med Right to Play, sånn at det gode budskapet blir synlig for flest mulig.

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam