Samfunnsansvar

KNS samarbeider med tre veldedige organisasjoner.

«Hjerterom på havet» er et samarbeid mellom Vindskift og KNS som har pågått i flere år, og som vi er utrolig stolte av. Med alle sine frivillige legger Vindskift til rette for, og gjennomfører, arrangement og seilturer der barn og ungdom får muligheten for å oppleve seiling, med målsetning om integrering og inkludering.

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som læringsverktøy for å bedre barns hverdag i utviklingsland. Right To Play har utviklet en unik metode hvor de gjennom lek beskytter, utdanner og styrker barns muligheter for en bedre fremtid.

KNS ønsker sammen med Aktiv mot kreft å skape et annerledes pusterom enn de som finnes på sykehusene rundt om i Norge i dag. Dette vil være et tilbud for kreftpasienter, men også for dem som ønsker å ta med familien på sjøen for å kunne gjøre noe sammen i en ellers vanskelig hverdag. 

Profilering på J/80 båter

KNS har i dag tre J/80 båter. Den ene er profilert med Aktiv mot kreft, den andre med Vindskift og den tredje og sist nyanskaffede J/80 båten har nå blitt profilert med Right to Play, sånn at det gode budskapet blir synlig for flest mulig. 

Laget av Kompani Kvam