Støtte fra Sparebankstiftelsen bidrar til åpnere seilsport

KNS har fått 350.000 kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen. Disse pengene er brukt til å kjøpe en ny RS Quest-båt, som er en spesialdesignet paraseilingsbåt til bruk for mennesker med funksjonsnedsettelse, og en VSR-rib, til bruk som sikringsbåt.

Ved å ha godt, moderne og egnet utstyr kan KNS tilby seiltrening for mennesker som har ulike funksjonsnedsettelser. Foreningen har en aktiv gruppe på rundt 10 parautøvere, som har trent ukentlig på onsdager gjennom seilsesongen. Fra før hadde KNS fire RS Quest-båter. Når foreningen nå har økt antallet båter, takker være støtten fra Sparebankstiftelsen, betyr det økt kapasitet, og at flere mennesker kan inkluderes i seilsport.

Skape livsglede hos mennesker med funksjonsnedsettelse

KNS har som mål å gi alle mennesker muligheten til å drive med seiling. Denne sporten skal være en idrett for alle. Funksjonsnedsettelse skal ikke være til hinder for å komme seg ut i frisk luft, møte andre mennesker, og ha det gøy på vannet. Men da kreves at infrastruktur og utstyr er på plass. Med RS Quest-båter og sikringsbåt, og etter hvert god erfaring med å drive med paraseiling, har foreningen sørget for å skape livsglede og mestringsfølelse hos mennesker som har en funksjonsnedsettelse.

RS Quest er en optimal seilbåt for parautøvere og mennesker med funksjonsnedsettelser. Båten er spesielt egnet til rullestolbrukere, siden den er lav, og enkel å komme seg om bord i fra bryggekanten. Båten har en flytekule slik at den er kantringssikker. Båten er regnet som svært trygg for paraseilere. Dersom en seiler skulle falle over bord vil sikringsbåten plukke vedkommende opp.
RS Quest er også godt egnet til bruk for de yngre seilerne. Med ny båt vil enda fler barn, unge og mennesker med funksjonsnedsettelser kunne oppleve vannaktivitet, få gode naturopplevelser, og oppleve mestring og læring.

Sparebankstiftelsen vil ha synlighet i form av logo på veggen i KNS sitt klubbkontor på Bygdøy, der de står oppført som en av foreningens samarbeidspartnere. I tillegg er logoen synlig på sikringsbåtens konsoll og på RS Quest-båtens styrbord- og babord skrog.

Les mer om Sparebankstiftelsen

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam