The Atlantic Round 2023

I år var det NJK (Nyländska Jaktklubben) som stod som arrangør av The Atlantic Round (TAR). Regattan er for voksne seilere, og blir hvert år arrangert samtidig som ungdomsregattaen 5-klubbsregattaen.

KNS-laget bestod av Styreleder Nils Klippenberg, Kyrre Tjøm, Trine Tjøm og Karin Andersen. Etter to dagers seiling i J80 seilte laget inn til 3. plass. Bak KSSS på første og GKSS på 2. plass. Gratulerer så mye.

The Atlantic Round (TAR) er en vennskapsregatta mellom NJK, KSSS, KDY, GKSS, NAS og KNS og har røtter tilbake til 1945. Da var det noen medlemmer i KSSS som så nytten av å samle svenske og amerikanske seilere for å styrke båndene mellom klubbene, spesielt innen regattaeiling, eskaderseiling og også båtbyggerkunsten. Gjennom årene har KDY (Kongelig Dansk Yachtklub), KNS (Kongelig Norsk Seilforening), NJK og GKSS (Göteborgs Kungliga Segelsällskap) blitt medlemmer av NAS. Samarbeidet mellom de nordiske klubbene og NAS har vært svært gunstig på flere nivåer, og det har vært flere positive utvekslinger mellom klubbene. Blant annet har NAS støttet et utvekslingsprogram for juniorene fra de forskjellige klubbene hvert år.

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam