Om kns

OM KNS

2022

Det 138. årsmøte i Kongelig Norsk Seilforening ble avholdt 24.mars, for første gang siden 2019 med fysisk tilstedeværelse i A-salen.

Laget av Kompani Kvam