Om kns

OM KNS

Dokumenter til årsrapport 2023

Sak 7, 8, 9, 12, 13, 14 og 15 finner du her

I siste nummer av Seilas finner du årsrapporten for komiteer og treningsgrupper (fra s. 82). Les dette her

Komitémedlemmer 2023

Laget av Kompani Kvam